פרזול הבית - פרזול משלים - ברגים - ברגי פח

ברגי פח

ברגי פן פילפס 8

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
"BS881 " בורג פח פן פיליפס תבריג 8 אורך 1
"BS88112 " בורג פח פן פיליפס תבריג 8 אורך 1.1/2
"BS88114 " בורג פח פן פיליפס תבריג 8 אורך 1.1/4
"BS8812 " בורג פח פן פיליפס תבריג 8 אורך ½
"BS88134 " בורג פח פן פיליפס תבריג 8 אורך 1.3/4
"BS882 " בורג פח פן פיליפס תבריג 8 אורך 2
"BS8834 " בורג פח פן פיליפס תבריג 8 אורך ¾
"BS8838 " בורג פח פן פיליפס תבריג 8 אורך 3/8
"BS8858 " בורג פח פן פיליפס תבריג 8 אורך 5/8
"BS8981 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 8 אורך 1
"BS898112 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 8 אורך 1.1/2
"BS898114 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 8 אורך 1.1/4
"BS89812 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 8 אורך ½
"BS898134 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 8 אורך 1.3/4
"BS8982 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 8 אורך 2
"BS898212 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 8 אורך 2.1/2
"BS89834 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 8 אורך ¾
"BS89838 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 8 אורך 3/8
"BS89858 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 8 אורך 5/8
BS881 בורג פח פן פיליפס תבריג 8 אורך 1
BS88112 בורג פח פן פיליפס תבריג 8 אורך 1.1/2
BS8812 בורג פח פן פיליפס תבריג 8 אורך ½
BS882 בורג פח פן פיליפס תבריג 8 אורך 2
BS8834 בורג פח פן פיליפס תבריג 8 אורך ¾
BS8858 בורג פח פן פיליפס תבריג 8 אורך 5/8
BS89814 בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 8 אורך ¼

ברגי פן פילפס 10

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
"BS8101 " בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 1
"BS8101114 " בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 1.1/4
"BS810112 " בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 1.1/2
"BS81012 " בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך ½
"BS810134 " בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 1.3/4
"BS8102 " בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 2
"BS810212 " בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 2.1/2
"BS81034 " בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך ¾
"BS81038 " בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 3/8
"BS81058 " בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 5/8
"BS89101 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך 1
"BS89101 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך 1
"BS8910112 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך 1.1/2
"BS8910112 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך 1.1/2
"BS8910114 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך 1.1/4
"BS8910114 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך 1.1/4
"BS891012 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך ½
"BS891012 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך ½
"BS8910134 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך 1.3/4
"BS8910134 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך 1.3/4
"BS891014 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך ¼
"BS891014 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך ¼
"BS89102 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך 2
"BS8910212 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך 2.1/2
"BS8910212 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך 2.1/2
"BS891034 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך ¾
"BS891034 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך ¾
"BS891038 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך 3/8
"BS891038 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך 3/8
"BS891058 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך 5/8
"BS891058 " בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך 5/8
BS8101 בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 1
BS810112 בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 1.1/2
BS810114 "ברגי פן פיליפס ""10X1.1/4"
BS810134 בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 1.3/4
BS8102 בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 2
BS81034 בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך ¾
BS81058 בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 5/8
BS89102 בורג פח קודח פן פיליפס תבריג 10 אורך 2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BS8101 בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 1
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BS8101114 בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 1.1/4
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BS810112 בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 1.1/2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BS81012 בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך ½
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BS810134 בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 1.3/4
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BS8102 בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BS810212 בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 2.1/2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BS81034 בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך ¾
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BS81038 בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 3/8
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BS81058 בורג פח פן פיליפס תבריג 10 אורך 5/8
אחרון 1 2 3 4 5 6 7 8 ראשון