פרזול הבית - דבקים, צבעים ומדללים - דבקים - דבק מגע

דבק מגע

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
"DV185 " "דבק מגע בספריי "
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
DP074 פסטיק 33 300 גרם
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
DP076 "פסטיק 33 קפ"" 200 גרם"
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
DP078 ליטר פסטיק 33
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
DP079 פסטיק 33 4 ליטר
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
DP080 פסטיק 33 פח 16
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
DP082 פסטיק 33 1/2 ליטר
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
DP087 קרפטסטיק גלון 4 ליטר
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
DP088 קרפטסטיק פח 16 ליטר
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
DP093 סטיקי 99 שפורפרת 40 גרם