פרזול הבית - פרזול משלים - עוגנים מתכת - דיבל ג'מבו עין

דיבל ג'מבו עין