פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות הטיש - מגירות אינוטק - חלקים משלימים למגירות אינוטק

חלקים משלימים למגירות אינוטק

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT15999 סט למגירה פינתית נמוך
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT159991 סט למגירה פינתית גבוה
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT1601 פרופיל לאינוטק פנימית 2 מ'
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT1645 רלינג לאינוטק 45 ס"מ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT1650 רלינג לאינוטק 50 ס"מ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT1655 רלינג לאינוטק 55 ס"מ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT1757 תופסן לחוצץ לגלריה
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT1770 פרופיל אחורי לאינוטק 2000/70
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT1791 מחבר פינה לגלריה אינוטק
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT1793 מחבר פינה למגרה פנימית