פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות הטיש - מגירות אינוטק - מגירה אינוטק פנימית + גלריה SP2

מגירה אינוטק פנימית + גלריה SP2

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT15035 מגירה אינוטק 35 ס"מ פנימית + גלריה SP2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT15040 מגירה אינוטק 40 ס"מ פנימית + גלריה SP2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT15045 מגירה אינוטק 45 ס"מ פנימית + גלריה SP2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT15050 מגירה אינוטק 50 ס"מ פנימית + גלריה SP2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT15055 מגירה אינוטק 55 ס"מ פנימית + גלריה SP2