פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות הטיש - מגירות אינוטק - מגירה אינוטק + גלריה SP2

מגירה אינוטק + גלריה SP2

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT14930 מגירה אינוטק 30 ס"מ + גלריה SP2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT14935 מגירה אינוטק 35 ס"מ + גלריה SP2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT14940 מגירה אינוטק 40 ס"מ + גלריה SP2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT14945 מגירה אינוטק 45 ס"מ + גלריה SP2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT14950 מגירה אינוטק 50 ס"מ + גלריה SP2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT14955 מגירה אינוטק 55 ס"מ + גלריה SP2