פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות הטיש - מגירות אינוטק - מגירה אינוטק SP2

מגירה אינוטק SP2

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT14830 מגירה אינוטק 30 ס"מ SP2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT14835 מגירה אינוטק 35 ס"מ SP2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT14840 מגירה אינוטק 40 ס"מ SP2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT14845 מגירה אינוטק 45 ס"מ SP2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT14850 מגירה אינוטק 50 ס"מ SP2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT14855 מגירה אינוטק 55 ס"מ SP2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
AT14865 מגירה אינוטק V6 + 65 ש.כ SP2