פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות בלום - מגירות טנדם - מגירה טנדם אינטגראלי אפור

מגירה טנדם אינטגראלי אפור

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL317727 מגירה טנדם אינטגראלי 27 אפור
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL317730 מגירה טנדם אינטגרלי 30 אפור
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL317735 מגירה טנדם אינטגרלי 35 אפור
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL317740 מגירה טנדם אינטגרלי 40 אפור
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL317745 מגירה טנדם אינטגרלי 45 אפור
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL317750 מגירה טנדם אינטגרלי 50 אפור
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL317755 מגירה טנדם אינטגרלי 55 אפור