פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות בלום - מגירות טנדם - מגירה טנדם אינטגראלי אפור ל-50 ק"ג

מגירה טנדם אינטגראלי אפור ל-50 ק"ג

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL317845 מגירה טנדם אינטגרלי 45 אפור ל-50 ק"ג
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL317850 מגירה טנדם אינטגראלי 50 אפור ל-50 ק"ג
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL317855 מגירה טנדם אינטגראלי 55 אפור ל-50 ק"ג
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL317860 מגירה טנדם אינטגראלי 60 אפור ל-50 ק"ג
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL317865 מגירה טנדם אינטגראלי 65 אפור ל-50 ק"ג
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL3178950 מגירה טנדם אינטגראלי 50 אפור ל-65 ק"ג
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL3178955 מגירה טנדם אינטגראלי 55 אפור ל-65 ק"ג