פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות בלום - מגירות טנדם - מגירה טנדם נירוסטה 50 ק"ג

מגירה טנדם נירוסטה 50 ק"ג

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL337850 מג' טנדם אינטגרלי 50 נירוסטה ל-50 ק"ג
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL337855 מג' טנדם אינטגרלי 55 נירוסטה ל-50 ק"ג
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL337860 מג' טנדם אינטגרלי 60 נירוסטה ל-50 ק"ג
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL337865 מג' טנדם אינטגרלי 65 נירוסטה ל-50 ק"ג
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL337955 מג' טנדם אינטגרלי 55 נירוסטה ל-80 ק"ג