פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות בלום - מגירות דופן מטבוקס - מגירות דופן בינוני גובה 11.8 ס"מ שליפה כפולה

מגירות דופן בינוני גובה 11.8 ס"מ שליפה כפולה