פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות בלום - מגירות דופן מטבוקס - מגירות דופן גובה 8.6 ס"מ שליפה כפולה

מגירות דופן גובה 8.6 ס"מ שליפה כפולה

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL36627 מגירות דופן גובה 8.6 ס"מ ליח 27 ש.כ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL36635 מגירות דופן גובה 8.6 ס"מ ליח 35 ש.כ.
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL36640 מגירות דופן גובה 8.6 ס"מ ליח 40 ש.כ.
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL36645 מגירות דופן גובה 8.6 ס"מ ליח 45 ש.כ.
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL36650 מגירות דופן גובה 8.6 ס"מ ליח 50 ש.כ.
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL36655 מגירות דופן גובה 8.6 ס"מ ליח 55 ש.כ.