פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות בלום - מגירות אינטיבו - מגירת אינטיבו פינה

מגירת אינטיבו פינה