פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות בלום - מגירות אינטיבו - מגירת אינטיבו E פנימית ל-50 ק"ג + הגבהת מתכת לבן

מגירת אינטיבו E פנימית ל-50 ק"ג + הגבהת מתכת לבן

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL307445 מגירת אינטיבו E45 פנימית ל-50 ק"ג + הגבהת מתכת לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL307450 מגירת אינטיבו E50 פנימית ל-50 ק"ג + הגבהת מתכת לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL307455 מגירת אינטיבו E55 פנימית ל-50 ק"ג + הגבהת מתכת לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL307460 מגירת אינטיבו E60 פנימית ל-50 ק"ג + הגבהת מתכת לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL307465 מגירת אינטיבו E65 פנימית ל-50 ק"ג + הגבהת מתכת לבן