פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות בלום - מגירות אינטיבו - מגירת אינטיבו E פנימית + הגבהת מתכת לבן

מגירת אינטיבו E פנימית + הגבהת מתכת לבן

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL307327 מגירת אינטיבו E27 פנימית + הגבהת מתכת לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL307330 מגירת אינטיבו E30 פנימית + הגבהת מתכת לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL307335 מגירת אינטיבו E35 פנימית + הגבהת מתכת לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL307340 מגירת אינטיבו E40 פנימית + הגבהת מתכת לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL307345 מגירת אינטיבו E45 פנימית + הגבהת מתכת לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL307350 מגירת אינטיבו E50 פנימית + הגבהת מתכת לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL307355 מגירת אינטיבו E55 פנימית + הגבהת מתכת לבן