פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות בלום - מגירות טנדם - מגירת טנדם אינטגראלי נירוסטה

מגירת טנדם אינטגראלי נירוסטה

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL337727 מג' טנדם אינטגרלי 27 נירוסטה
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL337735 מג' טנדם אינטגרלי 35 נירוסטה
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL337740 מג' טנדם אינטגרלי 40 נירוסטה
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL337745 מג' טנדם אינטגרלי 45 נירוסטה
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL337750 מג' טנדם אינטגרלי 50 נירוסטה
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL337755 מג' טנדם אינטגרלי 55 נירוסטה