פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות בלום - מגירות אינטיבו - מג' אינטיבו B ל-50 ק"ג + הגבהה מתכת לבן

מג' אינטיבו B ל-50 ק"ג + הגבהה מתכת לבן

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306445 מג' אינטיבו B45 ל-50 ק"ג + הגבהה מתכת לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306450 מג' אינטיבו B50 ל-50 ק"ג + הגבהה מתכת לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306455 מג' אינטיבו B55 ל-50 ק"ג + הגבהה מתכת לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306460 מג' אינטיבו B60 ל-50 ק"ג + הגבהה מתכת לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306465 מג' אינטיבו B65 ל-50 ק"ג + הגבהה מתכת לבן