פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות בלום - מגירות אינטיבו - מג' אינטיבו C גבוהה לדופן מעוצבת לבן

מג' אינטיבו C גבוהה לדופן מעוצבת לבן

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306527 מג' אינטיבו C27 גבוהה לדופן מעוצבת לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306530 מג' אינטיבו C30 גבוהה לדופן מעוצבת לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306535 מג' אינטיבו C35 גבוהה לדופן מעוצבת לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306540 מג' אינטיבו C40 גבוהה לדופן מעוצבת לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306545 מג' אינטיבו C45 גבוהה לדופן מעוצבת לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306550 מג' אינטיבו C50 גבוהה לדופן מעוצבת לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306555 מג' אינטיבו C55 גבוהה לדופן מעוצבת לבן