פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות בלום - מגירות אינטיבו - מג' אינטיבו D פנימית נמוכה לבן

מג' אינטיבו D פנימית נמוכה לבן

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306727 מג' אינטיבו D27 פנימית נמוכה לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306730 מג' אינטיבו D30 פנימית נמוכה לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306735 מג' אינטיבו D35 פנימית נמוכה לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306740 מג' אינטיבו D40 פנימית נמוכה לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306745 מג' אינטיבו D45 פנימית נמוכה לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306750 מג' אינטיבו D50 פנימית נמוכה לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306755 מג' אינטיבו D55 פנימית נמוכה לבן