פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות בלום - מגירות אינטיבו - מג' אינטיבו D פנימית נמוכה ל- 50 ק"ג לבן

מג' אינטיבו D פנימית נמוכה ל- 50 ק"ג לבן

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306845 מג' אינטיבו D45 פנימית נמוכה ל- 50 ק"ג לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306850 מג' אינטיבו D50 פנימית נמוכה ל- 50 ק"ג לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306855 מג' אינטיבו D55 פנימית נמוכה ל- 50 ק"ג לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306860 מג' אינטיבו D60 פנימית נמוכה ל- 50 ק"ג לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL306865 מג' אינטיבו D65 פנימית נמוכה ל- 50 ק"ג לבן