פרזול הבית - כלי עבודה - מוצרי מיגון

מוצרי מיגון

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BB12 מסכה לצבע 2 פילטרים
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
ST679 אוזניות רעש
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
ST6791 אוזניות רעש תעופתי 1430
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
ST67911 אוזניות רעש תעופתי 1435
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
ST6792 אטמי אוזניים 1100
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
ST6793 אטמי אוזניים 1110
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
ST6799 משקפי מגן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
ST67991 משקפי מגן מקצועי
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
ST67992 משקפי מגן 3M צהובות
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
ST680 נשמיות חד פעמי