פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות בלום - מסילות סטנדרט בלום

מסילות סטנדרט בלום

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL025 מסילות סטנדרט 25 בלום
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL030 מסילה סטנדרט 30 ס"מ בלום
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL035 מסילה סטנדרט 35 ס"מ בלום
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL040 מסילה סטנדרט 40 ס"מ בלום
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL045 מסילות סטנדרט 45 ס"מ בלום
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL050 מסילות סטנדרט 50 ס"מ בלום
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL055 מסילות סטנדרט 55 ס"מ בלום
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL060 מסילות סטנדרט 60 ס"מ בלום
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL065 מסילה סטנדרט 65 ס"מ בלום
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL070 מסילות סטנדרט 70 ס"מ בלום