פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות GRASS - מסילות סמויות גראס

מסילות סמויות גראס