פרזול הבית - פרזולים שונים - מקדחים - מקדח מדורג סיפרלי

מקדח מדורג סיפרלי

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
"PP3106 " מקדח מדורג ספירלי מס 1
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
"PP3108 " מקדח מדורג ספירלי מס 2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
"PP3110 " מקדח מדורג ספירלי מס 3
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
"PP31101 " מקדח מדורג ספירלי מס 4
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
PP3106 מקדח מדורג ספירלי מס 1
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
PP3108 מקדח מדורג ספירלי מס 2
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
PP3110 מקדח מדורג ספירלי מס 3
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
PP31101 מקדח מדורג ספירלי מס 4