פרזול הבית - פרזולים שונים - מקדחים - מקדח שטוח עץ לאימפקט מהיר

מקדח שטוח עץ לאימפקט מהיר

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
"PP3406 " מקדח שטוח עץ לאימפקט מהיר גודל 6 מ”מ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
"PP3408 " מקדח שטוח עץ לאימפקט מהיר גודל 8 מ”מ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
"PP3410 " מקדח שטוח עץ לאימפקט מהיר גודל 10 מ”מ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
"PP3412 " מקדח שטוח עץ לאימפקט מהיר גודל 12 מ”מ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
"PP3413 " מקדח שטוח עץ לאימפקט מהיר גודל 13 מ”מ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
"PP3414 " מקדח שטוח עץ לאימפקט מהיר 14 מ”מ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
"PP3416 " מקדח שטוח עץ לאימפקט מהיר 16 מ”מ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
"PP3417 " מקדח שטוח עץ לאימפקט מהיר 17 מ”מ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
"PP3418 " מקדח שטוח עץ לאימפקט מהיר 18 מ”מ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
"PP3419 " מקדח שטוח עץ לאימפקט מהיר 19 מ”מ