פרזול הבית - פרזול משלים - מחברים - נושאי מדף

נושאי מדף

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
CS04CKB00050 נושא מדף זכוכית 4-40 מ"מ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
CS299 נושא מדף בוק
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
CS30 נושא מדף חום
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
CS30010 נושא מדף זכוכית + וקום לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
CS300100 נושא מדף זכוכית + וקום חום
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
CS300101 נושא מדף לזכוכית להרכבה עם בורג סיבית
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
CS30012 נושא מדף זכוכית גדול + גומי
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
CS30013 נושא מדף זכוכית קטן + גומי
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
CS30014 נושא מדף זכוכית עם תושבת לקדח 5 מ”מ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
CS300141 נושא מדף “דופלו” לזכוכית לקדח 5 מ”מ