פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות פוקוס - צירים ישרים

צירים ישרים

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
CS0095 ציר ישר השחלה אלמנט + תושבת
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
CS00952 ציר פנימי השחלה אלמנט + תושבת
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
CS00953 ציר ישר קליפ אלמנט + תושבת
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
CS00955 ציר פנימי קליפ אלמנט + תושבת
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
CS01001 ציר פוקוס ישר השחלה + ת. פח
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
CS01003 ציר פוקוס פנימי השחלה + ת. פח
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
CS01004 ציר פוקוס ישר השחלה + ת. הטיש
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
CS01006 ציר פוקוס פנימי השחלה + ת. הטיש
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
CS0101 ציר קליפ ישר פוקוס ללא תושבת
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
CS011 ציר קליפ ישר פוקוס + ת. פח