פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות בלום - צירי בלום מיוחדים

צירי בלום מיוחדים

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL1111 ציר אינסרטה ישר קליפ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL11110 ציר אינסרטה כפוף קליפ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL111100 ציר אינסרטה פנימי קליפ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL130003 "ציר המשך מודול + ת. 3 מ""מ"
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL131 ציר לדלת פינתית + תושבת פח
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL1310 ציר לדלת פינתית (קרוסלה) אקספנדו
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL1409 סט ציר כפוף לגרונג 45 מע' + תושבת
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL1415 ציר 15 מע' קליפ + תושבת
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL14200 ציר 20 מע' אינסרטה
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL143000 ציר 30 מע' קליפ כפוף + תושבת פח