פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות בלום - צירי בלום רגילים

צירי בלום רגילים

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL100100 ציר פנימי + ת.פח מודול
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL11 ציר קליפ ישר טופ 107 + ת.פח
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL110 ציר קליפ כפוף טופ 107+ ת.פח
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL1100 ציר קליפ פנימי טופ + ת.יציקה
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL16 ציר זכוכית ישר + כסוי מודול + תושבת פח
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL160 ציר זכוכית כפוף + כסוי מודול + תושבת פח
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL1600 ציר זכוכית פנימי + כסוי מודול + תושבת פח
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL161 ציר זכוכית ישר קליפ + תושבת + כיסוי
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL1610 ציר זכוכית כפוף קליפ + תושבת + כיסוי
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL16100 ציר זכוכית פנימי קליפ + תושבת + כיסוי