פרזול הבית - מגירות, מסילות וצירים - מגירות בלום - צירי בלום רגילים

צירי בלום רגילים

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL16101 ציר זכוכית 45 קליפ + כיסוי + תושבת פח
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL166 ציר זכוכית ישר קליפ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL1660 ציר זכוכית כפוף קליפ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL16600 ציר זכוכית פנימי קליפ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL16620 ציר זכוכית 20 מע' קליפ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL16645 ציר זכוכית 45 מע' קליפ
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL1670 ציר זכוכית המשך מודול + תושבת(199.813)
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL1679 סט ציר זכוכית הדבקה 120 קליפ + תושבת
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL168 כיסוי לציר זכוכית לבן
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
BL1680 כיסוי לציר זכוכית שחור