פרזול הבית - פרזול לדלתות וחלונות - מנעולים - חבויים - תפוס פנוי

תפוס פנוי

מק"ט תיאור פריט גודל כמות
MP138 מנעול שירותים קומפלט
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
MP139 " מנעול שירותים ללא מנגנון חור 5 מ""מ"
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
MP1392 "מנעול שירותים חור 4 מ""מ"
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
MP1393 "מנעול שירותים חור 6 מ""מ"
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
MP152 "מנעול שירותים 85 מ""מ בין מרכזים"
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
MP1520 "מנעול שירותים 95 מ""מ בין מרכזים"
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
YR13700800 תפוס פנוי ירדני טבעי
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
YR13700900 תפוס פנוי ירדני כרום
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
YR13700910 תפוס פנוי ירדני שחור
מק"ט תיאור פריט גודל כמות
YR13700940 תפוס פנוי ירדני צפוי זהב
תפוס פנוי